loading...

elyas

اشتراك مطالب

بازدید : 5
11 زمان : 1399:2

فرسودگي شغلي ناشي از استرس شديد در محيط كار به وجود مي آيد كه اگر به درستي با آن مقابله نشود مي تواند علاوه بر زندگي شغلي ، زندگي شخصي را نيز به خطر بيندازد به همين دليل درمان فرسودگي شغلي به شدت مهم است .

به نقل از سايت مشاوره شغلي فيليا ، افراد بايد بدانند راهكارهايي از جمله خودخواه تر شدن ، ايجاد روابط جديد در محل كار ، انجام كاري مفيد و جالب ، مراقبه و غيره مي تواند در نحوه برخورد با خستگي ناشي از كار به آن ها كمك كند .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1244/درمان-فرسودگي-شغلي.html

بازدید : 3
11 زمان : 1399:2

فرسودگي شغلي شرايطي است كه در اثر استرس بيش از حد ناشي از كار به وجود مي آيد . علل فرسودگي شغلي عبارت اند از الزامات ناشمخص يا غير ممكن ، استرس زياد و مستمر ، نبود كنترل شخصي ، تعامل ضعيف ، به رسميت شناخته نشدن ، جبران ناكافي و مديريت ضعيف .

به نقل از سايت مشاوره شغلي فيليا ، اگر اين وضعيت جدي گرفته نشود پيامدهاي فرسودگي شغلي مي توانند به شدت آسيب زا شوند براي مثال فرد بي نظم مي شود ، از كارهايش عقب مي ماند ، در خانه نيز دچار فرسودگي مي شود و يا ممكن است شغل خود را ترك كند .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1243/عوامل-و-پيامدهاي-فرسودگي-شغلي.html

بازدید : 7
11 زمان : 1399:2

از طريق همدلي مي توانيم ديگران را بهتر درك كرده و ارتباط مثبت تري با آن ها ايجاد كنيم . به همين دليل يادگيري روش هاي تقويت مهارت همدلي با ديگران به ما كمك مي كند اختلافات در روابط را موثرتر حل كرده و در زندگي شغلي و خانوادگي موفق تر باشيم .

به نقل از سايت روانشناسي فردي فيليا ، در مورد اينكه چگونه همدل شويم ، مهم است كه خوب گوش كنيم ، ديدگاه خود را بيان كنيم ، آسيب پذير باشيم و علاوه بر اينكه نبايد فرضيه بسازيم ، بتوانيم از قوه تخيل خود استفاده كنيم .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1242/روش-هاي-تقويت-مهارت-همدلي-با-ديگران.html

بازدید : 3
11 زمان : 1399:2

در ارتباط با تعريف خلاقيت مي توان گفت اين مفهوم به معناي تبديل ايده هاي جديد و تخيلي به واقعيت است و فرايند آن داراي

پنج مرحله جمع آوري اطلاعات ، كار كردن روي اطلاعات در ذهن ، فاصله گرفتن از مسئله ، برگشت ايده و توسعه آن بر اساس بازخوردها است .

به نقل از سايت روانشناسي فردي فيليا ، خلاقيت يك استعداد نيست ، يك مهارت است و مي توان آن را ياد گرفت . اهميت خلاقيت از اين لحاظ است كه به افراد كمك مي كند به مهارت هاي لازم براي موفقيت دست پيدا كنند و همچنين موجب سلامت روان مي شود .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1241/خلاقيت-چيست.html

بازدید : 7
11 زمان : 1399:2

افرادي كه شنونده هاي خوبي هستند ، مي توانند احساسات خود را مديريت كنند و در همدلي توانمند هستند معمولاً افرادي هستند كه هوش هيجاني بالايي دارند . در واقع ، براي تعريف هوش هيجاني بايد گفت كه اين مفهوم به توانايي تشخيص احساسات خود ، درك آنچه ديگران مي گويند و درك چگونگي تأثير هيجانات بر افراد ديگر دلالت دارد .

به نقل از سايت روانشناسي فردي فيليا ، اين مهارت به افراد كمك مي كند كه هم در روابط شخصي و هم در روابط كاري موفق شوند . مولفه هاي هوش هيجاني عبارت اند از خودآگاهي ، انگيزش ، خودتنظيمي ، همدلي و مهارت هاي اجتماعي .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1240/هوش-هيجاني-چيست.html

بازدید : 6
11 زمان : 1399:2

تربيت جنسي براي بسياري از والدين چالش برانگيز است اما نقش والدين در اين زمينه به شدت مهم است . در تعريف تربيت جنسي كودكان بايد اشاره شود كه اين مفهوم به معني انتقال ارزش ها ، نگرش ها و احساسات مربوط به زن يا مرد بودن و آموزش انسان ها در ارتباط با اعضا و كاركردهاي بدن است .

به نقل از سايت روانشناسي كودك فيليا ، اهميت تربيت جنسي كودك از اين لحاظ است كه به كودكان كمك مي كند تصميمات بهتر و آگاهانه تري در مورد مسائل جنسي در زندگي بگيرند و در مقابل آزار جنسي محافظت بهتري از خود داشته باشند .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/880/تربيت-جنسي-كودكان.html

بازدید : 6
11 زمان : 1399:2

فرسودگي شغلي شرايطي است كه در اثر استرس زياد ناشي از كار به وجود مي آيد و مي تواند بهره وري فرد را به شدت كاهش دهد . در تعريف فرسودگي شغلي بايد اشاره شود كه اين مسئله نوعي اختلال است كه به دليل قرار گرفتن طولاني مدت در معرض استرس ناشي از كار به وجود مي آيد .

به نقل از سايت مشاوره شغلي فيليا ، فرسودگي شغلي در نتيجه پنج مرحله تجربه ماه عسل ، كمبود سوخت ، نشانه مزمن ، بحران و برخورد با ديوار به وجود مي آيد و نشانه هاي هشداردهنده فرسودگي شغلي عبارتند از : احساس پوچي ، كاهش سلامت جسمي ، افسردگي ، احساسات منفي و غيره .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/772/فرسودگي-شغلي.html

بازدید : 4
11 زمان : 1399:2

رضايت شغلي احساس لذت ، ارزشمندي و موفقيتي است كه افراد به خاطر شغلشان دارند و به شدت در بازدهي آن ها مؤثر است . اگر شركت ها به افزايش رضايت شغلي كارمندان اهميت بدهند مي توانند نرخ تعويض كارمندان و هزينه هاي استخدام و آموزش نيروهاي جديد را نيز كاهش دهند .

به نقل از سايت مشاوره شغلي فيليا ، سوال بسياري از شركت ها اين است كه چگونه كارمنداني راضي داشته باشيم و پاسخ به اين سوال استفاده از راهكارهايي مثل تحسين كارمند ، ايجاد محيط دوستانه در شركت ، اهميت دادن به سلامت روحي و جسمي كارمندان و ارائه فرصت هاي آموزشي و يادگيري است .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1239/افزايش-رضايت-شغلي-كارمندان.html

بازدید : 3
11 زمان : 1399:2

يكي از مراحلي كه افراد جوياي كار با آن روبرو مي شوند مصاحبه استخدامي است كه معمولاً موقعيتي دشوار براي اغلب افراد است . با اين وجود مي توان ، با آمادگي و آگاهي از سوالات رايج مصاحبه هاي استخدامي ، اين مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشت .

به نقل از سايت مشاوره شغلي فيليا ، معمولاً سوالات مصاحبه شغلي و حضوري به موضوعاتي از قبيل دليل ترك شغل قبلي ، نقاط قوت و ضعف ، نحوه مواجهه با استرس ، مهارت حل تعارض و ميزان هدفمندي اختصاص دارد .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1238/سوالات-رايج-مصاحبه-هاي-استخدامي.html

بازدید : 3
11 زمان : 1399:2

آسيب هاي دوران كودكي ، علاوه بر تأثيرات كوتاه مدت ، پيامدهاي بلندمدتي بر زندگي افراد دارد به طوري كه ممكن است تا آخر عمر افراد بر اساس احساسات حل نشده ناشي از كودكي ، تصميمات مهمي براي زندگي خود بگيرند و در واقع اين اتفاق به اين معني است كه كودك درون آسيب ديده تصميم گيرنده زندگي آن ها است . اين مسئله نشان دهنده اهميت درمان كودك درون است .

به نقل از سايت روانشناسي فردي فيليا ، افراد با استفاده از روش هاي شفاي كودك درون از جمله صحبت با كودك درون ، نگاه كردن به عكس هاي دوران كودكي ، انجام دادن كار مورد علاقه كودكي و سفر دروني مي توانند احساسات حل نشده آن دوران را پردازش كرده و از اين طريق سلامت روحي خود را به دست بياورند .

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1237/درمان-كودك-درون.html

تعداد صفحات : 26

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 261
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 65
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 97
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 493
 • بازدید ماه : 911
 • بازدید سال : 911
 • بازدید کلی : 911
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی